ÔTÔ THÔNG MINH


ô tô không chỉ là phương tiện
09-1618-3899   sale@icar.com.vn
TRANG CHỦ DẪN ĐƯỜNG KẾT NỐI DỊCH VỤ SITEMAP

CAM KẾT:

PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG:

ÔTÔ Thông Minh theo mô hình kinh doanh trực tuyến nên
khuyến khích khách hàng đặt hàng qua các phương thức điện tử:

Tham khảo: Phiếu đặt hàng trực tuyến.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

PHIẾU ĐẶT HÀNG